Senast uppdaterad 2017-01-10 14:10

Nyheter


År 2011 inledde vi ett samarbete med två andra medlemmar och bildade den ekonomiska föreningen Mellanskånes redovisning & Ekonomi. Idag består föreningen av tio olika medlemmar runt om i Skåne. Föreningen träffas fyra till sex gånger om året i utbildningssyfte och fungerar som ett stöd mellan medlemmarna. Vid tillkomsten av nya kunder så kan föreningen rekommendera kunderna till tillgängliga medlemmar i föreningen. Nu under 2017 så kommer föreningen även bilda en aktiesparklubb.